La tecnologia al servei de la banca privada - Creand
Vés al contingut

La tecnologia al servei de la banca privada

La banca està immersa en un punt crucial d’evolució. Les tendències tecnològiques estan redefinint la manera com els bancs operen i es relacionen amb els clients. Les entitats estan transformant els seus models per millorar l’experiència del client, fer créixer el negoci i mantenir-se competitius en un món cada cop més digitalitzat. Amb la premissa que en els pròxims anys la tecnologia continuarà transformant la societat.

El negoci de la banca privada és essencialment de i per a les persones. Els seus clients no busquen només serveis bancaris bàsics. No n’hi ha prou amb conèixer les seves necessitats financeres, també esperen solucions a mida i una experiència excepcional. Per això és imprescindible assumir els canvis en la cultura dels inversors i entendre les seves preferències. Tot això millora la relació amb els clients i fa créixer la seva confiança i la seva fidelitat.

La tecnologia té un paper fonamental a l’hora de diferenciar-se.Els bancs que ofereixen solucions digitals avançades, sense perdre el component humà, poden ser capaços de destacar entre la competència i afrontar la demanda d’un client que ha canviat, que cada cop està més ben informat, és més exigent i té més alternatives per triar. Per això la tecnologia és un punt clau en l’ajuda de creació de negoci.

Els bancs han augmentat significativament la seva inversió en tecnologia i gràcies a això han pogut establir noves aliances estratègiques, cosa que comporta una millora en termes de captació d’actius. Un informe de la consultora Gartner projecta que, l’any 2026, aproximadament el 20% de la inversió total en transformació digital estarà destinada a la banca.

Una part important d’aquestes inversions es fan en les conegudes com a noves tecnologies bancàries, que se solen fer servir per reforçar la posició competitiva dels bancs, millorar l’experiència i la relació amb el client i incrementar l’eficiència tot reduint els costos operatius.

L’ús del Big Data permet analitzar grans volums d’informació de manera eficient. Amb això s’aconsegueix segmentar millor els clients i, per tant, poder-los oferir productes i serveis personalitzats a mida. Això contribueix a millorar l’experiència del client i afavoreix el negoci.

La intel·ligència artificial emergeix com una força disruptiva en la indústria, i s’aplica tant en processos interns com en l’atenció al client. El seu ús permet també oferir assessorament financer personalitzat a gran escala.

Els algoritmes d’aprenentatge automàtic poden resoldre el problema de les activitats de poc valor afegit en ser automatitzades i, després d’una supervisió humana, això pot comportar un estalvi de recursos per a les entitats.

La IA també és una font d’ajuda important en les àrees de compliment normatiu que, tenint en compte que la regulació bancària és cada cop més exigent, tenen importants càrregues de treball. Simplificar una part important de les tasques permet reduir els temps de resposta als clients i, d’aquesta manera, millorar la seva relació amb el banc.

A més, la IA ofereix solucions avançades en la detecció d’amenaces, possibles fraus i l’autenticació biomètrica per protegir les dades dels clients.

L’Open Banking, que ja coneix tothom, facilita l’intercanvi d’informació entre tots els tipus d’institucions financeres a través d’interfícies de programació d’aplicacions (API). Els usuaris són els amos de la seva informació financera, per tant, ells decideixen si comparteixen o no les seves dades. Aquest model ha fomentat la col·laboració entre bancs i empreses de fintech, i això permetrà buscar aliances que aportin valor diferencial a l’estratègia i que permetin activar sinergies, amb la qual cosa es contribueix al creixement del negoci.

La tecnologia blockchain, per la seva banda, té el potencial de transformar la banca privada amb l’oferta de transaccions més ràpides i segures, eliminant intermediaris i reduint costos operatius, cosa que es tradueix en una millor eficiència i rendibilitat. Les criptodivises es basen en tecnologia de cadena de blocs. Adoptar-la contribueix al compromís dels bancs amb la transformació digital, i permet diversificar la cartera dels clients oferint oportunitats de creixement i d’atracció de nous clients interessats en solucions financeres avançades.

Davant l’augment de la digitalització, la ciberseguretat és una prioritat crítica per a la supervivència i la reputació dels bancs. S’espera una inversió significativa en solucions com la detecció d’amenaces basada en la intel·ligència artificial i l’autenticació biomètrica, per protegir les dades dels clients en un entorn cada cop més connectat.

Tradicionalment, l’edat mitjana del client de banca privada és elevada, i per això les entitats han d’estar preparades per acompanyar el relleu generacional, que en molts casos serà amb clients natius digitals. Adoptar estratègies customer centricity ajudarà a construir relacions sòlides i sostenibles en el temps, amb un perfil de client que està acostumat a fer servir eines que li permetin estar permanentment connectat.

Disposar de solucions tecnològiques avançades de CRM contribueix a centralitzar tota la informació dels clients actuals i potencials, gestionar eficientment les oportunitats i generar noves conjuntures de negoci.

Publicat a Rankia Pro, 12.03.24

CreandExperts