Creand en dades - Creand
Vés al contingut

Creand
en dades

Balanç
(en milers d’euros)
Resultat
(en milers d’euros)
Rendibilitat i eficiència
(%)
Principals ràtios
(%)
Actiu

6.601.220

Total d’explotació net

185.469

Ràtio d’eficiència

71,49%

Ràtio de solvència

17,09%

Patrimoni net

559.408

Resultat abans d’impostos

46.526

RoE

8,09%

Ràtio de liquiditat

157,71%

Volum de negoci

25.001.555

Benefici atribuït

43.036

RoA

0,65%

Ràtio de morositat

5,46%

Recursos de clients

22.240.462

ROTE 1

10,26%

Ràtio de cobertura de la morositat

44,63%

Dipòsits de clients

5.219.871

Crèdits a clients

2.761.093

El 2022 en xifres

Consultar
Compromesos amb els nostres clients Compromesos amb l’equip humà Compromesos amb la societat Compromesos amb el medi ambient

79,11%

Clients banca particular

491

Plantilla a Andorra

1,25%

Clients banca empreses

291

Plantilla internacional

77,49%

Iniciatives de dinamització econòmica i patrocinis esportius

6,66%

De la inversió en rsc

19,64%

Clients banca privada

99%

Contractes indefinits

19,25%

Iniciatives de suport a la comunitat

49%

Dones a la plantilla
The Banker Reconeixements
Best Digital Bank_2023
Best CSR Bank_2023