Creand en dades - Creand
Vés al contingut

Creand
en dades

Balanç
(en milers d’euros)
Resultat
(en milers d’euros)
Rendibilitat i eficiència
(%)
Ràtios
(%)
Actiu

6.184.961

Total d’explotació net

218.675

Ràtio d’eficiència

61,07%

Ràtio de solvència

17,78%

Patrimoni net

606.529

Resultat abans d’impostos

76.506

RoE

12,78%

Ràtio de liquiditat

155,92%

Volum de negoci

27.620.125

Benefici atribuït

71.256

RoA

1,13%

Ràtio de morositat

3,11%

Recursos de clients

20.240.237

ROTE 1

15,91%

Ràtio de cobertura de la morositat

43,10%

Dipòsits de clients

4.652.489

Crèdits a clients

2.727.399

El 2023 en xifres

Consultar
Compromesos amb els nostres clients Compromesos amb l’equip humà Compromesos amb la societat Compromesos amb el medi ambient

84,98%

Clients banca particular

507

Plantilla a Andorra

1,08%

Clients banca empreses

289

Plantilla internacional

78,04%

Iniciatives de dinamització econòmica i patrocinis esportius

3,33%

Iniciatives per al medi ambient

15,12%

Clients banca privada

99%

Contractes indefinits

18,63%

Iniciatives de suport a la comunitat

48%

Dones a la plantilla
The Banker Reconeixements
Best Digital Bank_2023
Best CSR Bank_2023