Govern corporatiu - Creand
Vés al contingut

Govern corporatiu

Garantir la sostenibilitat de l’entitat suposa disposar d’un govern corporatiu sòlid que vetlli per la gestió dels riscos, el compliment normatiu i la presa de decisions correcta i eficient a través de l’assignació de funcions i responsabilitats.

 

La fortalesa de l’estructura de govern garanteix l’aportació de valor a tots els grups d’interès i reforça la posició del Banc davant el sector i el mercat.

Group 5257
Group (5)
CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

Té la finalitat d’establir i fer respectar els principis ètics que han de governar els negocis i les activitats que duu a terme el grup. El Codi ètic i de conducta és aplicable a Crèdit Andorrà, SA i a les societats participades, sigui quin sigui el país on operin.

Ethics_Market
CODI DE CONDUCTA EN EL MERCAT DE VALORS

Regula els requisits de transparència i protecció dels interessos dels inversors i recull els principis relatius als mercats d’instruments financers i els estàndards mínims internacionals de millors pràctiques bancàries.

Security
Codi deontològic de l’Associació de Bancs Andorrans

Estableix els estàndards d’honestedat, integritat, professionalitat i confidencialitat que les entitats bancàries andorranes han de complir en les seves relacions amb clients, tercers, supervisors i reguladors.

Group (4)
Pacte mundial

Com a membre signatari del Pacte Mundial, Creand Crèdit Andorrà es compromet a respectar els 10 principis que n’emanen, emmarcats en els àmbits dels drets humans, les normes laborals, el medi ambient i la lluita contra la corrupció.

Estats financers 2022 · .
(pdf,7,78 MB)
Informe de solvència 2022 · .
(pdf,16,42 MB)
Informe corporatiu anual 2022 · .
(pdf,14,22 MB)