Banca compromesa - Creand
Vés al contingut

Banca
Compromesa

La responsabilitat corporativa i la implicació social
han estat des dels orígens un element clau per
a Creand i la nostra banca compromesa.

El nostre model

La nostra banca compromesa s’orienta a impulsar iniciatives
de valor per als grups d’interès –clients, accionistes, empleats,
la comunitat, el medi ambient, proveïdors i mitjans de comunicació–,
harmonitzant els criteris de negoci amb el progrés social i la protecció
ambiental.
La responsabilitat corporativa forma part de l’essència de Creand des dels seus orígens.
Treballem per generar valor per a accionistes, clients i empleats, i també proveïdors, institucions i administracions, inclòs el medi ambient.
El nostre model de banca compromesa va més enllà del negoci per implicar-nos en el desenvolupament del país i de les persones.
Group 5081
19.25%
Comunitat
Group 5082
6.66%
Medi ambient
Group 5083
77.49%
Patrocinis esportius i
dinamització econòmica
2,86 M€
1950

Creació de Crèdit Andorrà amb la voluntat de compromís social, mediambiental i de contribució al progrés econòmic.

1987

Constitució de la Fundació Crèdit Andorrà, que treballa en els àmbits de l’educació, la cultura i l’acció social.

1998

Adhesió a la Iniciativa Financera del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP Fi).

2003

Publicació de la primera Política de responsabilitat social corporativa.

2003

Edició del primer informe de responsabilitat social corporativa segons l’estàndard GRI (autodeclarat A).

2004

Edició de l’informe de responsabilitat social segons la guia G4 de GRI, opció «De conformitat – Exhaustiva».

2015

Primer reconeixement com a millor banc en responsabilitat social corporativa d’Andorra (Global Banking & Finance Review), un guardó que es repeteix fins al 2022.

2016

Primer banc d’Andorra adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides.

2016

Integració dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en l’estratègia de responsabilitat social.

2021

Signatura com a membre dels Principis de Banca Responsable de la UNEP Fi (Nacions Unides). Primera entitat bancària del país.

Gobernanza
Group (5)
CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

Regula les pautes de comportament per a tots els empleats per establir i fer respectar els principis ètics que han de governar els negocis i les activitats del Grup.

Group (4)
POLÍTICA DE SOSTENIBILITAT

Treballem pels objectius estratègics del Grup amb pràctiques socialment responsables i sostenibles.

Ethics_Market
CODI DE CONDUCTA EN EL MERCAT DE VALORS

Ajustar les actuacions del banc, els òrgans d’administració i direcció i els empleats a les normes de conducta aplicables per fomentar la transparència en els mercats i preservar l’interès legítim dels inversors.

Security
POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ
DE DADES PERSONALS

Garantir que el tractament i la utilització de dades
personals es du a terme d’acord amb els drets
fonamentals de les persones físiques, especialment
els drets relatius a la intimitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

El 2016 vam fer expressa la voluntat d’elevar el nostre model de banca compromesa incorporant els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), en línia amb els principis de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

 

Hem determinat 6 ODS prioritaris per Creand amb l’objectiu de centrar esforços en accions d’impacte per als col·lectius implicats.

3
SALUT I
BENESTAR
ODS_3_color
4
EDUCACIÓ
DE QUALITAT
ODS_4_color
8
TREBALL DIGNE
I CREIXEMENT
ECONÒMIC
ODS_8_color
9
INDUSTRIA,
INNOVACIÓ I
INFRAESTRUCTURA
ODS_9_color
12
CONSUM I
PRODUCCIÓ
RESPONSABLES
ODS_12_color
13
ACCIÓ
CLIMÀTICA
ODS_13_color
16
PAU, JUSTÍCIA
I INSTITUCIONS
SÓLIDES
ODS_16_color
17
ALIANCES
PER ASSOLIR
ELS OBJECTIUS
ODS_17_color
  • Tots
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
2024
Marc d’emissió de bons sostenibles de Creand Crèdit Andorrà
2022
Informe corporatiu anual 2022
2021
Informe corporatiu d’activitats 2021
2020
 Informe corporatiu d’activitats 2020
2019
Informe corporatiu d’activitats 2019
2018
Informe corporatiu d’activitats 2018
2017
Informe de responsabilitat social corporativa 2017
The Banker Reconeixements
Best Digital Bank_2023
Best CSR Bank_2023