El banquer privat aporta valor diferencial - Creand
Vés al contingut

El banquer privat aporta valor diferencial

Cristina Carreras, banquera privada a Catalunya de Creand Wealth Management, ha publicat un article d’opinió a Cinco Días sobre el valor diferencial que pot aportar el banquer privat. “El verdader repte apareix quan els actius gestionats no evolucionen segons el que s’ha planejat”, explica Carreras. En relació a la importància de les habilitats socials del banquer, afegeix que segons la seva opinió “el factor més destacable són les denominades habilitats socials o soft skills, com la capacitat d’escoltar de manera activa, la empatia amb el client per saber establir relacions de màxima confiança i la sinceritat en la relació professional”.

Podeu llegir-lo a continuació.


El banquer privat aporta un valor diferencial

S’ha parlat molt de la professió de banquer privat. La meva intenció és fer-ho de manera senzilla, clara, sense gaires tecnicismes i amb molt de sentit comú.

Un banquer privat és un gestor financer que coneix a bastament els seus clients, la seva situació patrimonial, els seus objectius d’inversió, els seus objectius de rendibilitat, el seu perfil de risc, les seves necessitats de liquiditat, la seva situació fiscal i fins i tot les seves inquietuds personals, entre moltes altres coses. Amb tot això, fa recomanacions d’inversió per incrementar el seu patrimoni a mitjà i llarg termini d’acord amb els seus objectius. És a dir, desenvolupa una veritable gestió absolutament personalitzada del patrimoni dels seus clients.

Es parla d’un sector i una professió, la de banquer privat, sovint deshumanitzada i extremadament competitiva. No obstant això, i com en moltes altres professions, els bons professionals destaquen pel seu compromís i la seva exigència personal. L’experiència ens demostra que els clients que perceben aquest nivell de personalització, compromís i confiança valoren extraordinàriament la relació amb el seu banquer privat.

Per oferir una veritable gestió personalitzada per part del banquer privat, es necessiten unes competències capitals com ara l’imprescindible coneixement tècnic dels mercats i la formació financera en tots els seus àmbits, així com la seva permanent actualització, el coneixement profund de l’actualitat macro i microeconòmica, el domini de la regulació financera existent, la capacitat d’establir una visió a llarg termini, i un infinit etcètera que correspondria a les denominades hard skills o habilitats tècniques. Però, a parer meu, i potser el factor més destacable, són les anomenades soft skills o habilitats socials, com són la capacitat d’escoltar de manera activa, l’empatia amb el client per saber establir relacions de màxima confiança i la sinceritat en la relació professional. És impossible desenvolupar totes aquestes habilitats sense un esperit de perseverança i compromís amb la professió.

El client valora la relació personal i, sobretot, el servei personalitzat que se li presta. Una bona mostra del nostre valor afegit és el que diuen els nostres clients: “Per a mi el més important és que sempre hi ets”. Darrere d’aquesta sintetització de la nostra feina, hi ha molt d’esforç desplegat en forma de disponibilitat, proximitat, recurrència, coneixement, acompanyament i assessorament integral, tot per aportar solucions àgils i de qualitat. 

La personalització i tots els atributs esmentats són el resultat de conèixer en profunditat el client, la qual cosa ens permet entendre’l per anticipar-nos i definir l’estratègia futura amb honestedat i transparència.

Tothom sap que, en un context alcista dels mercats financers, en què els actius gestionats creixen, la feina del banquer privat és més còmoda i el client és més receptiu. Però el veritable desafiament apareix quan els actius gestionats no evolucionen d’acord amb la planificació, allò que el famós Warren Buffett va resumir com: “Només quan la marea baixa se sap qui neda despullat”.  En aquests moments és quan la tasca del banquer privat ha de lluir mitjançant un increment del flux d’informació, l’anàlisi de la situació, la transparència en la comunicació i el contacte permanent amb el client. En definitiva, s’ha de saber gestionar la incertesa.

El sector de la banca privada, com tants d’altres, s’enfronta a nous reptes globals com ara la transició energètica i la sostenibilitat, que tenen una repercussió en la professió per la integració dels nous criteris d’inversió sostenible, tal com demanen les noves generacions com més va, més.

Però també hi ha reptes específics del sector com ara la irrupció de la intel·ligència artificial, els continus canvis reguladors, l’aparició de nous actius financers, les criptomonedes i la pressió per la concentració del sector a la recerca de la rendibilitat.

A parer meu, i malgrat tots aquests nous reptes, la figura del banquer privat emergeix d’una forma més clara i necessària. L’alta complexitat del món actual i futur necessita una figura que desxifri tota aquesta complexitat i se situï entre aquesta i el client per a una major comoditat. Els reptes per al banquer privat són màxims, tanmateix, els beneficis d’aquesta figura són inimaginables.

Article publicat a Cinco Días 05.08.2023

CreandExperts
CreandValor