El volum de negoci de Crèdit Andorrà creix un 4,9% i arriba als 12.285 milions d’euros - Creand
Vés al contingut

El volum de negoci de Crèdit Andorrà creix un 4,9% i arriba als 12.285 milions d’euros

El total de recursos gestionats se situa en 9.254 milions d’euros, un 5% més que l’any anterior
Les ràtios de solvència (23’45%) i de liquiditat (71’06%) s’incrementen respecte del 2009 i continuen molt per sobre dels límits legals
La inversió global en acció social ha representat 1,51 milions d’euros

El Grup Crèdit Andorrà, primer grup financer d’Andorra i en plena fase d’internacionalització, ha tancat l’exercici 2009 amb un volum de negoci de 12.285 milions d’euros, un 4,9% més que l’any anterior, i amb un total de recursos gestionats de clients de 9.254 milions d’euros, xifra que representa un increment del 5% respecte del 2008. Crèdit Andorrà ha tingut un creixement significatiu, superior al del sector en general, que li ha permès augmentar la quota de mercat, que s’ha situat en un 36,4%. 

Crèdit Andorrà ha seguit concedint crèdits a la seva clientela, tot i que la concessió de crèdits hipotecaris i de consum s’ha alentit a causa d’una demanda menor de crèdits al consum i d’una política conservadora d’avaluació del risc. El 2009, la inversió creditícia ha augmentat d’un 4,38%, fins a assolir la xifra de 3.030 milions d’euros, dada que, mostra el compromís i la confiança de l’entitat envers el país i la seva economia.

El marge ordinari del grup ha estat de 164,44 milions d’euros. Cal destacar que s’ha dut a terme una racionalització i contenció de la despesa prou important, fet que ha permès mantenir una excel·lent ràtio d’eficiència del 31,36%. 

La ràtio de solvència s’ha situat en un 23,45% i la de liquiditat ha arribat al 71,06%, percentatges que continuen estant molt per sobre dels límits legals, que són del 10% i del 40%, respectivament.

El Grup Crèdit Andorrà ha tancat l’exercici 2009 amb un benefici net consolidat de 76,65 milions d’euros, un 9,8% menys que l’exercici anterior. L’entitat valora positivament aquests resultats, tenint en compte el context internacional, i destaca el fet d’haver continuat aplicant una política de dotacions a provisions prudent i conservadora.

Els recursos propis del Grup Crèdit Andorrà són de 721 milions d’euros, xifra que li permet continuar disposant d’un nivell de recursos propis elevat que garanteix el creixement sostingut de l’entitat. En el marc de la complexa situació econòmica internacional, la confirmació de la bona gestió del Grup Crèdit Andorrà és la qualificació atorgada per Fitch Ratings, que ha mantingut al banc un ràting a llarg termini A, a curt termini F1, individual B i de suport 4, amb perspectiva estable. Segons Fitch Ratings, aquests ràtings són “un reflex de la posició de lideratge de l’entitat en el mercat andorrà, d’una gestió conservadora i d’una sòlida rendibilitat” i confirmen “la qualitat saludable dels actius, la important liquiditat i la forta capitalització del banc”. La renovació dels ràtings és molt significativa, tenint en compte el context financer internacional i l’evolució que han tingut els ràtings bancaris durant els últims dos exercicis.

Durant l’any 2009, Crèdit Andorrà ha continuat treballant per garantir el creixement i la competitivitat futura del banc de forma sostinguda i sostenible, mitjançant el pla d’expansió internacional i de diversificació del negoci, alineant l’activitat amb les millors pràctiques internacionals.

En aquest sentit, Crèdit Andorrà treballa en la línia d’adoptar, de forma voluntària, els principis establerts en les directives comunitàries MiFID, que incrementen els nivells d’informació i de protecció dels inversors en els processos de negociació i contractació, principis que també segueix la gestora Crèdit Andorrà Asset Management. A Espanya, la societat Valira Capital Asset Management, participada majoritàriament per Crèdit Andorrà, ha obtingut, l’any 2009, la certificació ISO 9001 de Qualitat, que se suma a les ISO 9001 que també han renovat els departaments de Tresoreria i Mercat de Capitals i d’Administració de Mercats i Control del banc, i Crèdit Andorrà Asset Management, societat gestora de fons d’inversió del Grup.

Presència internacional del Grup Crèdit Andorrà

L’any 2009, Crèdit Andorrà ha continuat desenvolupant el Pla d’Expansió, Internacional, principalment a Llatinoamèrica i a Europa, materialitzant projectes que generen valor per al Grup. S’ha creat Crèdit Andorrà Panamá Securities, una societat de valors que opera des de Panamà per oferir serveis d’intermediació en mercats financers i assessorament. A Espanya, Valira Capital Asset Management ha rebut l’autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per ampliar l’activitat amb la gestió de fons tradicionals i SICAV així com la realització d’activitats de custòdia i administració de fons d’inversió. En l’àmbit assegurador, a través del hòlding ERM, el Grup ha obert noves delegacions a Tarragona, Palma de Mallorca i Sevilla.

Actualment, el Grup Crèdit Andorrà està present a

Espanya, a través del hòlding assegurador ERM i la gestió de fons i assessorament patrimonial que desenvolupa Valira Capital Asset Management; a Suïssa, a través de Private Investment Management, societat gestora de patrimonis; a, Luxemburg, a través de les societats d’inversió col·lectiva Crediinvest Sicav i Investcredit Sicav i a, Panamà, a través del Banc Crèdit Andorrà (Panamá), que ofereix serveis financers i assessorament global, i de Crèdit Andorrà Panamá Securities, dedicada a la intermediació en mercats financers i a l’assessorament financer.

Compromís amb la sostenibilitat i la comunitat

La inversió global del Grup Crèdit Andorrà en acció social ha estat d’1.510.000 euros, xifra que representa un 1,97% dels beneficis. Aquesta inversió respon a la voluntat expressa dels accionistes de Crèdit Andorrà de contribuir, de forma permanent, a la millora del benestar de la societat i en llur desenvolupament, si bé actualment, a Andorra no existeix cap obligació legal ni tampoc cap avantatge fiscal en aquest aspecte.

La inversió en acció social s’ha gestionat principalment a través de la Fundació Crèdit Andorrà i s’ha distribuït de la manera següent: un 37%, a cultura; un 24%, a educació; un 20%, a programes socials; un 14%, a projectes mediambientals i, un 5%, a iniciatives de desenvolupament econòmic.

La sostenibilitat i el compromís ferm amb la comunitat són dos principis clau en el model de gestió de Crèdit Andorrà, basat en l’ètica professional i en la responsabilitat empresarial, social i mediambiental. 

Durant l’any 2009, el compromís de Crèdit Andorrà envers el progrés del país i  una societat millor s’ha explicitat a través dels diversos programes socials, educatius i culturals que desenvolupa la Fundació Crèdit Andorrà i totes les iniciatives socials, econòmiques i mediambientals que duu a terme el banc. La clara vocació de servei, com a valor estratègic, es palesa en el conjunt d’iniciatives pròpies i col•laboracions amb un important nombre d’entitats, dutes a terme per aportar valor tant als mateixos clients com a la societat i a l’equip intern. La filosofia del Grup és oferir el millor servei, professionalitat, qualitat i transparència en la gestió i la informació de cada un dels projectes que es duen a terme.

Resultats
Lideratge