El Grup Crèdit Andorrà es consolida com el principal banc del mercat andorrà i obté un benefici de 65 milions d’euros el 2016 - Creand
Vés al contingut

El Grup Crèdit Andorrà es consolida com el principal banc del mercat andorrà i obté un benefici de 65 milions d’euros el 2016

• El volum de negoci, tot i el difícil entorn, s‘ha situat en els 15.885 milions d’euros, i els recursos de clients han assolit els 13.068 milions

 • El Grup ha posat especial atenció a l’adaptació als estàndards internacionals de cooperació i transparència 

• El banc ha mantingut el seu compromís amb el país, amb una inversió creditícia de 2.817 milions d’euros i una aportació de 2,67 milions d’euros a acció social

El Grup Crèdit Andorrà ha tancat el 2016 amb el manteniment de les principals magnituds i la consolidació del negoci en el procés d’internacionalització, en un any complex de canvi i reestructuració del sistema financer internacional i d’adaptació al nou marc regulador. El balanç consolidat del Grup el 31 de desembre del 2016 presenta un volum de negoci de 15.885 milions d’euros, dels quals 13.068 milions corresponen a recursos de clients i 2.817 milions d’euros a inversió creditícia. 

En aquest context de canvi en l’entorn i en el marc regulador, el Grup Crèdit Andorrà ha donat compliment als requeriments d’adequació al nou marc normatiu (NIIF, Basilea III, Acord Monetari) de cooperació i transparència, i a l’intercanvi automàtic d’informació fiscal, amb l’adaptació dels serveis i dels processos als estàndards internacionals per tal de competir en igualtat de condicions amb la resta de places financeres mundials. Tot i el repte que ha suposat el nou marc regulador per al sector, el resultat net consolidat del Grup ha estat de 65 milions d’euros. 

El marge ordinari ha assolit els 239,33 milions d’euros, que en un entorn de tipus d’interès històricament baixos, posa de manifest la capacitat del model de negoci del Grup de generar resultats de la seva activitat ordinària de manera recurrent. 

Aquests resultats es veuen reforçats per una elevada ràtio de solvència que se situa en el 21,72% (més del doble del mínim legal exigit, del 10%), i una ràtio de liquiditat del 59,03% (el mínim legal és del 40%). Aquests indicadors reflecteixen la bona gestió del Grup, caracteritzada per un perfil de risc baix i una política contínua de reforçament orgànic del capital. 

Els fons propis del Grup a tancament de l’exercici 2016 s’han situat en els 654 milions d’euros, fet que permet continuar disposant d’un nivell adequat de capitalització per garantir un creixement sostingut. Crèdit Andorrà se situa en el nivell de capitalització més important del sector financer andorrà.

El conseller delegat de Crèdit Andorrà, Josep Peralba, destaca que “hem estat capaços de mantenir magnituds i consolidar les nostres posicions en un any especialment complex, fet que constata el bon funcionament del nostre model de negoci a Andorra, Europa i Amèrica. Els grans eixos vertebradors de la nostra gestió com a banc de referència a Andorra són el bon govern, la responsabilitat i el servei al client”.

Activitat del Grup

A tancament de l’exercici, el Grup està present a onze països d’Europa i Amèrica, i en formen part 880 professionals (un 8,24% més que el 2015), dels quals 510 treballen a Andorra (un 6% més). 

Durant el 2016 s’ha ampliat el projecte de Wealth Management a Europa, amb l’obertura d’una oficina de Banco Alcalá a València. Banque de Patrimoines Privés i Banco Alcalá van tancar l’exercici amb uns destacats coeficients de solvència del 34,19% i del 42,96% respectivament.

Pel que fa a Amèrica, s’ha consolidat la internacionalització amb la incorporació de talent expert en la diversificació territorial, fet que s’ha traduït en un creixement del volum de negoci del 9,6%. A Panamà, Private Investment Management Advisors Panamá, SA ha iniciat l’activitat com a assessor d’inversions, activitat que s’ha sumat a la de Banco Crèdit Andorrà (Panamá). 

El grup assegurador ha tancat l’activitat amb una contribució al resultat del Grup de 9,6 milions d’euros. A Andorra, Crèdit Assegurances ha mantingut la posició de referència en el mercat de vida. A Espanya, la companyia de vida CA Life Insurance Experts ha rebut les autoritzacions per constituir-se com a gestora de pensions, i el hòlding ERM ha continuat la seva consolidació al mercat espanyol, amb presència a nou ciutats. 

Cal destacar que el Grup Crèdit Andorrà ha posat en marxa el projecte Research que, canalitzat a través del blog research.creditandorragroup.com, fomenta la difusió de continguts d’interès general sobre finances i actualitat econòmica a través d’un equip d’analistes i d’experts financers de les diferents empreses del Grup. 

Durant el 2016 el banc ha treballat de ple en el procés de transformació digital per donar resposta a les noves necessitat del mercat i als nous perfils de clients. Es tracta d’un procés que es planteja des de l’omnicanalitat, els serveis en línia i la digitalització de les comunicacions. En aquest sentit, destaquen iniciatives com la renovació de la banca online e-Crèdit, la incorporació del sistema de pagament contactless a les targetes o la implementació de noves funcionalitats en el servei de broqueratge Crèdit Broker. 

En el marc del compromís social, el Grup Crèdit Andorrà és l’entitat privada amb major contribució del país. Ha destinat una inversió global de 2,67 milions d’euros, bona part a través de la Fundació Crèdit Andorrà, a iniciatives adreçades a la societat, a promoure el progrés econòmic i social, el coneixement, el benestar, la cultura i el medi ambient.

El 2016 s’ha fet un pas històric en la trajectòria en matèria de responsabilitat social. Crèdit Andorrà ha estat el primer banc d’Andorra a adherir-se al Pacte Mundial de les Nacions Unides i la primera entitat a comprometre’s amb l’adopció de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides –“Transformar el nostre món”– per contribuir a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

Qualificacions i reconeixements

El model de gestió del banc ha estat reconegut un any més per Fitch Ratings, que va mantenir a Crèdit Andorrà el ràting a llarg termini ‘BBB’, amb perspectiva estable, i el ràting a curt termini ‘F3’. Segons Fitch, aquesta qualificació reflecteix l’elevada capacitat del banc per generar beneficis de manera recurrent tot i la complexitat de l’entorn i l’impacte de la nova regulació, la seva adequada capitalització i un model de negoci equilibrat enfocat a oferir serveis de banca privada i gestió d’actius tant a Andorra com a escala internacional, i de banca comercial a Andorra. 

El 2016 Crèdit Andorrà ha estat classificat, un any més, en el primer lloc dels bancs d’Andorra i en la posició 843 a escala mundial en termes de fortalesa i capitalització en el rànquing Top 1000 que elabora la revista The Banker del grup Financial Times (edició juliol 2016).                                        

També ha estat designat com a Banc de l’Any d’Andorra 2016 per The Banker, un guardó que ha guanyat vuit vegades els darrers catorze anys i que reconeix la trajectòria de l’entitat i l’activitat duta a terme durant un any especialment complicat per al sector. L’entitat també ha estat reconeguda amb els premis Millor Banca Privada d’Andorra i Millor Banc en RSC a Andorra el 2016, que entrega la publicació financera Global Banking & Finance Review.