Crèdit Andorrà manté el lideratge en quota de mercat i obté un benefici net consolidat de 77,81 milions d’euros, un 1,5% més que l’any anterior - Creand
Vés al contingut

Crèdit Andorrà manté el lideratge en quota de mercat i obté un benefici net consolidat de 77,81 milions d’euros, un 1,5% més que l’any anterior

– El volum de negoci ascendeix a 12.270 milions d’euros; el total de recursos gestionats, a 9.160 milions d’euros, i la inversió creditícia, a 3.110 milions d’euros

– Millora de tots els marges de negoci. El marge ordinari creix un 6,8%; el marge financer, un 4,2%, i el marge d’explotació, un  6,3%

– Les ràtios de solvència i de liquiditat se situen en uns nivells saludables del 18,81% i del 54,68%, respectivament

– El banc ha mantingut un ràting a llarg termini A, un a curt termini F1, un individual B i un de suport 4, amb perspectiva estable

– L’import destinat a acció social ha estat d’1,81 milions d’euros, un 2,33% dels beneficis nets

En el marc d’un context econòmic i financer internacional complex, el Grup Crèdit Andorrà ha tancat el 2010 mantenint el total de volum de negoci, millorant tots els marges i reafirmant la posició de lideratge al mercat andorrà, amb una quota de mercat del 36%. L’entitat ha aconseguit un benefici net consolidat de 77,81 milions d’euros, un 1,5% més que l’any anterior, després d’haver aplicat una prudent i conservadora política de dotacions a provisions per a insolvències. La principal xifra indicativa del seu balanç, el volum de negoci, ascendeix a un total de 12.270 milions d’euros i el total de recursos gestionats suma 9.160 milions d’euros, en els mateixos nivells que l’any anterior.

Fidel al seu compromís amb el país i els clients, Crèdit Andorrà ha continuat concedint crèdits i la inversió creditícia s’ha situat en 3.110 milions d’euros, que representa un augment del 2,6% respecte de l’exercici anterior.

El marge ordinari ha estat de 175,65 milions d’euros (un 6,8% més que l’any anterior); el marge financer, de 71,40 milions d’euros (un 4,2% més que l’exercici anterior), i el marge d’explotació, de 77,28 milions (que suposa un 6,3% més). Cal destacar que s’ha dut a terme una important racionalització i contenció de la despesa, fet que ha permès mantenir una excel·lent ràtio d’eficiència del 44,01%, molt millor que la de la mitjana de la banca europea (60%). 

Els recursos propis del Grup Crèdit Andorrà, 615 milions d’euros, permeten disposar d’un confortable i adequat nivell de fons propis. Les ràtios de solvència i de liquiditat del Grup s’han mantingut en uns nivells saludables del 18,81% i del 54,68%, respectivament. La situació de fortalesa està molt per sobre del que estableix la legislació andorrana (10% i 40%, respectivament), fet que permet afrontar amb garanties els plans de creixement de l’entitat.

Durant l’any 2010 Crèdit Andorrà ha treballat per adaptar i capacitar el banc per fer front a la situació actual del mercat, crear noves oportunitats de negoci i impulsar el projecte internacional del Grup. En aquest sentit, Crèdit Andorrà s’ha mantingut com el primer grups financer d’Andorra i ha crescut de forma sostinguda i sostenible a nivell internacional.

Presència internacional

El 2010 ha estat un any clau en el procés d’expansió del Grup Crèdit Andorrà a Llatinoamèrica i a Europa. El juny del 2010 es va iniciar l’activitat CA México Asesores Patrimoniales, que ofereix assessorament i serveis d’inversió dins del mercat mexicà. A aquestes places s’hi ha de sumar Panamà, on el grup està present a través del banc Crèdit Andorrà (Panamá) i la societat de valors, Crèdit Andorrà Panamá Securities.

Pel que fa a Europa, durant el 2010 s’ha intensificat la gestió d’actius del Grup a través de les dues SICAV de Luxemburg i de les gestores de patrimonis Private Investment Management a Suïssa i Valira Capital Asset Management a Madrid. D’altra banda, el hòlding assegurador ERM (Enterprise Risk Management) ha continuat la seva expansió dins el territori espanyol. Actualment, està present a Barcelona, Girona, Tarragona, Sevilla, Palma de Mallorca i Madrid.

A tancament de 2010, al Grup Crèdit Andorrà hi treballaven un total de 523 professionals, 41 més que l’any anterior, dels quals 118 destinats a projectes internacionals.

Ràtings i reconeixements

Un dels indicadors de l’estabilitat i la fortalesa del Grup Crèdit Andorrà ha estat el manteniment dels ràtings per part de Fitch Ratings. Crèdit Andorrà té un ràting a llarg termini A, un a curt termini F1, un individual B i un de suport 4, amb perspectiva estable. El manteniment dels ràtings és un fet especialment rellevant atès l’entorn actual del sistema financer internacional. Segons Fitch, aquests ràtings són un “reflex de la posició de lideratge de l’entitat en el mercat andorrà, d’una gestió conservadora i d’una sòlida rendibilitat” i confirmen “la saludable qualitat dels actius, la important liquiditat i la forta capitalització del banc”.

La trajectòria, la solidesa i els resultats obtinguts de forma sostinguda, han fet que l’entitat sigui mereixedora, per setena vegada, del guardó ‘Banc de l’Any d’Andorra 2010’, atorgat per la revista financera The Banker del grup Financial Times.

Compromís social

Crèdit Andorrà ha mantingut durant el 2010, el compromís amb el país i la societat. A través del programa d’accions de Responsabilitat Social Corporativa es va destinar un total d’1,81 milions d’euros, que representa un 2,33% del beneficis nets. Per àmbits,  s’ha distribuït un 45% a les iniciatives socials, un 22% a la cultura, un 20% a l’educació, un 8% a les iniciatives de desenvolupament econòmic i un 5% als projectes mediambientals. Bona part d’aquesta activitat s’ha canalitzat a través de la Fundació Crèdit Andorrà.

La sostenibilitat i el compromís ferm amb la comunitat són principis clau del model de gestió del Grup Crèdit Andorrà, basat en l’ètica professional i en la responsabilitat empresarial, social i mediambiental. La inversió en RSC respon a la voluntat dels accionistes de Crèdit Andorrà de contribuir de forma permanent a la millora del benestar de la societat i del seu desenvolupament.

Resultats
Lideratge