El Grup Crèdit Andorrà obté 36 milions d’euros de benefici i consolida el lideratge del sector bancari andorrà - Creand
Vés al contingut

El Grup Crèdit Andorrà obté 36 milions d’euros de benefici i consolida el lideratge del sector bancari andorrà

  • El Grup es consolida com la primera entitat de la plaça en beneficis i com la primera en volum de negoci al país, amb una xifra de 9.408 milions d’euros
  • El banc referma el seu suport a l’economia i la societat andorranes amb una inversió creditícia de 2.502 milions d’euros i un compromís en matèria social que ha ascendit a 2,68 milions 
  • La inversió en tecnologia i l’aplicació del pla de transformació organitzativa han permès que l’entitat doni resposta al nou model bancari i regulador per fer front als reptes de futur amb la màxima competitivitat 
  • Projectes com Merkaat, el primer assessor 100% digital d’Andorra en fons d’inversió, la firma biomètrica i Crèdit Wallet han posicionat el banc com a pioner en innovació i digitalització per donar resposta a les noves necessitats del client

El Grup Crèdit Andorrà ha tancat l’exercici 2018 com a líder de la plaça financera andorrana amb un benefici net consolidat de 36 milions d’euros, en línia amb el pla de negoci, cosa que el posiciona com la primera entitat en beneficis en un any en el qual s’han fet importants inversions en innovació tecnològica i s’ha dut a terme l’aplicació del pla de transformació organitzativa i del negoci. L’objectiu és donar resposta al nou model bancari i regulador, així com fer front als reptes de futur amb la màxima competitivitat. 

Els estats financers del Grup el 31 de desembre de 2018 reflecteixen una gestió prudent, fruit d’una feina d’anticipació al nou entorn en què es troba immers el sector, tant a escala global com a Andorra en particular–. El Grup ha assolit un volum de negoci que ha arribat als 15.442 milions d’euros, amb una inversió creditícia que ha superat els 2.502 milions d’euros i uns recursos de clients de 12.940 milions. Del total del volum de negoci, 9.408 milions d’euros corresponen al país, fet que consolida Crèdit Andorrà com la primera entitat quant a volum de negoci al Principat. 

El banc ha continuat fidel al seu compromís de suport a l’economia i la societat andorranes, que s’ha materialitzat en 1.211 milions d’euros en operacions de finançament a particulars i empreses i en una inversió en responsabilitat social corporativa de 2,68 milions. 

Quant als resultats del Grup, els ingressos totals, o resultat d’explotació net, s’ha situat en 172,6 milions d’euros. El Grup ha tancat l’exercici amb un benefici net de 36 milions d’euros, en línia amb el pla de negoci, en un any marcat pel mal comportament dels mercats financers (que han restat 908 milions d’euros d’actius sota gestió), l’entorn de baixos tipus d’interès, la nova regulació bancària, la transformació organitzativa i les importants inversions en digitalització. Aquests resultats situen l’entitat al capdavant de la plaça financera andorrana.

El balanç s’ha vist reforçat per unes sòlides magnituds. La ràtio de solvència s’ha situat en el 15,11% (15,98% CRD IV, Phase-In), un nivell adequat i considerablement per sobre de la normativa andorrana (el mínim legal és del 10%), i la ràtio de liquiditat, en el 56,27%, que supera també àmpliament el mínim legal exigit (del 40%). 

Xavier Cornella, conseller executiu i director general de Crèdit Andorrà, ha destacat que “els resultats refermen la nostra posició de lideratge a Andorra, en termes de negoci i de compromís social amb el país i la societat. Hem tancat l’exercici d’acord amb el nostre pla de negoci i hem assentat les bases d’una estratègia centrada en l’enfocament del negoci bancari en dues grans línies operatives: l’eficiència i el creixement focalitzat”.

Digitalització i transformació organitzativa i del negoci

Durant el 2018, el Grup ha redefinit l’estructura organitzativa i de negoci tant a Andorra com a la resta de places d’Europa i Amèrica. Això ha permès a l’entitat adequar-se al nou model bancari i regulador, així com establir les bases per al creixement futur i fer front als reptes amb la màxima competitivitat. 

Els grans eixos vertebradors han estat l’optimització de l’eficiència en l’estructura, els processos i la gestió; el servei i la proximitat al client amb una oferta diferencial; la innovació en tecnologia i digitalització, i l’impuls del govern corporatiu. 

En aquest sentit, el Grup Crèdit Andorrà ha fet èmfasi en la digitalització de productes i serveis i ha invertit en noves plataformes tecnològiques per respondre a les noves necessitats dels clients i als requeriments normatius i de seguretat. La inversió en l’àmbit tecnològic i digital ha ascendit a 19,9 milions d’euros i ha permès al banc ser pioner en l’oferta de serveis digitals per als clients i referent tecnològic del sector. 

S’ha llançat Merkaat, un assessor 100% digital en fons d’inversió, tant a Andorra (Crèdit Andorrà) com a Espanya (Banco Alcalá). També s’han implementat el Crèdit Wallet, el primer banc d’Andorra a oferir el servei de pagament amb el telèfon mòbil; l’accés a l’e-Crèdit, la banca en línia, a través de l’empremta dactilar i el reconeixement facial, o la firma biomètrica per a la signatura electrònica de les transaccions habituals a l’oficina. 

A escala internacional, el Grup ha prioritzat el desenvolupament del negoci internacional de banca privada i gestió d’actius a través de tres grans eixos geogràfics que es consideren clau per al creixement futur: Espanya, Luxemburg i Miami. 

A Luxemburg, Banque de Patrimoines Privés s’ha consolidat com a hub a Europa en la nostra plataforma de custòdia d’actius, així com d’estructuració i administració de vehicles d’inversió per a clients institucionals. 

A Espanya, Banco Alcalá continua el camí del creixement amb una estratègia de diversificació amb l’entrada dins les carteres de gestió d’un segment més ampli de clients gràcies, entre d’altres, a noves tecnologies implementades, com Merkaat.

Des de Beta Capital Wealth Management a Miami, el Grup focalitzarà el negoci al continent americà gràcies a la nova llicència de self-clearing, una aposta estratègica que ha de permetre potenciar una oferta diferencial gràcies al fet de poder actuar també com a custodi. 

I pel que fa al grup assegurador, ERM Holding, del Grup Crèdit Andorrà, i RSM van arribar a un acord per fusionar els negocis de corredoria i consultoria. L’operació va donar lloc al nou hòlding ERSM Insurance Brokers, líder al mercat espanyol en convertir-se en la primera corredoria d’assegurances privada d’Espanya, amb un volum de primes intermediades de 169 milions d’euros. 

La solidesa del banc ha estat reconeguda per Fitch Ratings, que en l’avaluació del 2018 va mantenir per a Crèdit Andorrà el ràting a llarg termini BBB, amb perspectiva estable, i el ràting a curt termini F3, tot destacant la posició de lideratge del banc al mercat andorrà. Aquesta qualificació posava de relleu la fortalesa financera del banc, la consolidació del model de negoci i l’adequada capitalització. 

El reconeixement ha arribat també a través de les distincions rebudes durant el 2018. La primera, de les publicacions The Banker i PWM, del grup Financial Times, com a Millor Banc d’Andorra en Banca Privada 2018, i també per Global Banking & Finance Review com a Millor Banca Privada d’Andorra 2018. 

Aquests premis serveixen per refermar el banc en l’aposta per un model de banca que es fonamenta en el servei, focalitzada en el client i compromesa amb el futur de les persones i dels territoris on està present el Grup.

Banc responsable i compromís social

Crèdit Andorrà ha destinat una inversió global de 2,68 milions d’euros, a través de la Fundació Crèdit Andorrà i del banc mateix, a iniciatives adreçades a la societat per promoure el progrés econòmic i social, el coneixement, el benestar, la cultura i el medi ambient. 

El banc està adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides i ha alineat les seves iniciatives en matèria de sostenibilitat amb l’Agenda 2030 –«Transformar el nostre món»– per contribuir a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

Aquest compromís i aquesta vocació ha estat reconeguts amb el premi Millor Banc d’Andorra en RSC el 2018, que entrega Global Banking & Finance Review.


Resultats
Lideratge