El Grup Crèdit Andorrà manté el seu lideratge a Andorra, incrementa el volum de negoci fins als 16.266 milions d’euros i obté un benefici de 50,1 milions - Creand
Vés al contingut

El Grup Crèdit Andorrà manté el seu lideratge a Andorra, incrementa el volum de negoci fins als 16.266 milions d’euros i obté un benefici de 50,1 milions

• El benefici net consolidat s’ha situat en 50,1 milions d’euros, un resultat en línia amb la previsió feta per a un any marcat pel canvi de paradigma bancari i l’adequació a la nova regulació a Andorra i a escala internacional 

• L’entitat ha rebut els premis Banc de l’Any d’Andorra (‘The Banker’) i Millor Banca Privada d’Andorra (‘The Banker’ i PWM), i el reconeixement a la ‘Innovació bancària’ per Merkaat (Efma) 

• El pla de transformació iniciat els darrers anys ha permès al banc avançar-se i adequar-se al nou model de negoci impulsant la digitalització per donar resposta a les noves necessitats del mercat i amb el llançament de Merkaat, el primer assessor en inversions digital d’Andorra

 

El Grup Crèdit Andorrà ha tancat el 2017 amb un increment de volum de negoci respecte de l’any anterior i unes xifres en línia amb els objectius de l’exercici, en un any marcat pel pla de transformació del banc, per avançar-se al canvi de model bancari i adequar-se al nou marc regulador a Andorra i a escala internacional. Els estats financers del Grup el 31 de desembre de 2017 presenten un volum de negoci que s’ha incrementat fins als 16.266 milions d’euros, dels quals 13.658 milions corresponen a recursos de clients i 2.608 milions a inversió creditícia. 

El Grup Crèdit Andorrà ha assolit un marge ordinari de 198,9 milions d’euros que, en un entorn de tipus d’interès històricament baixos, elevats costos fixos derivats de la nova regulació financera de cooperació i transparència, l’efecte de l’intercanvi automàtic d’informació fiscal i la digitalització, posa de manifest la capacitat del model de negoci del Grup de generar resultats de la seva activitat ordinària de manera recurrent. 

El benefici net consolidat del Grup ha estat de 50,1 milions d’euros, consolidant l’entitat com a banc de referència a la plaça financera andorrana. Els resultats s’ajusten als objectius fixats per a un exercici en què, financerament, el banc s‘ha preparat per assumir la fase final de la transformació del negoci que requereix el nou context internacional i assumir els requeriments en termes de capitalització establerts per Basilea III. 

Aquests resultats es veuen reforçats per una elevada ràtio de solvència que se situa en el 16,15% (per sobre del mínim legal exigit, del 10%), i una ràtio de liquiditat del 61,02% (el mínim legal és del 40%).

Els fons propis del Grup al tancament de l’exercici 2017 s’han situat en 421 milions d’euros, després d’incorporar l’entrada en vigor a Andorra, l’1 de gener de 2017, de les Normes internacionals d’informació financera (NIIF) aprovades per la UE. 

Els comptes de l’exercici 2017 se sotmetran a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes, que està previst que tingui lloc aquest mes d’abril.

Activitat del Grup

El Grup Crèdit Andorrà ha tancat l’exercici 2017 consolidant el negoci tant a Andorra com a la resta de places d’Europa i Amèrica, on és present amb una oferta de serveis especialitzats en Wealth Management. Els grans eixos vertebradors de la gestió han estat el servei al client, la innovació i transformació digital, el bon govern corporatiu i la responsabilitat. 

Digitalització

Durant el 2017, el banc ha donat un impuls a la digitalització de productes i serveis per respondre a les noves necessitats del mercat, als nous perfils i les noves generacions de clients i als requeriments normatius del sector. En aquest sentit, el banc ha llançat Merkaat, el primer assessor en inversions digital d’Andorra, que ofereix al client una experiència totalment digital, s’adapta als nous hàbits de consum financer i s’obre a nous segments de clients. És un servei digital que permet als clients una gestió personalitzada i integral de les inversions. 

Altres eines d’aquesta digitalització són els nous canals digitals de relació amb el client, com ‘El meu gestor’, que permet conversar amb el gestor i trametre documentació de manera segura; el nou portal de mercats Crèdit Broker, o l’aplicació Crèdit Wallet per fer pagaments a través del telèfon mòbil. 

Un altra iniciativa destacada ha estat el desenvolupament d’un mòdul específic d’assessorament financer per a serveis de banca privada a la plataforma Salesforce, multinacional tecnològica escollida «innovadora de la dècada» per Forbes. Aquest projecte s’ha acompanyat de la implantació de la nova plataforma CRM de Salesforce integrada amb els cores bancaris i amb les companyies asseguradores del Grup. 

La inversió en noves plataformes tecnològiques realitzada els darrers anys i la inclusió dels models de programari més pioners han permès al banc posicionar-se com a líder en l’oferta de serveis digitals per als clients i referent tecnològic i de seguretat del sector. 

Internacionalització

Destaca el reforç del projecte de Wealth Management a Europa amb l’expansió de serveis al hub financer creat a Luxemburg amb Banque de Patrimoines Privés i la gestora Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg. L’objectiu és impulsar des d’aquest centre financer el paper de l’entitat com a plataforma de serveis bancaris orientada a clients institucionals i a crear i gestionar vehicles d’inversió. 

D’altra banda, la firma Banco Alcalá ha incrementat la seva presència al territori espanyol amb l’obertura d’una oficina a València, que s’afegeix a les de Madrid i Barcelona.

A Amèrica, Miami (Beta Capital Wealth Management) ha esdevingut el hub en dòlars i la base de la presència del Grup a Amèrica, essent una plaça estratègica per a l’oferta de serveis de banca privada i gestió d’actius per a pràcticament tota la regió i per al Grup.

Grup assegurador

El grup assegurador ha tancat l’exercici aportant un resultat de 9,7 milions d’euros al Grup. A Andorra, Crèdit Assegurances ha mantingut la posició de referència en el mercat de vida. D’altra banda, la tasca duta a terme per CA Vincles Actuarial Consulting, la consultoria en serveis actuarials i financers del Grup a escala internacional, ha permès abordar amb garanties el nou marc que impulsa la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, que té com a punt de referència Solvència II i adapta la regulació del sector als estàndards europeus i internacionals. 

Responsabilitat social

El 2017 el banc ha orientat les seves iniciatives en matèria de sostenibilitat per alinear-les a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides –«Transformar el nostre món»– per contribuir a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

En el marc del compromís social, el Grup Crèdit Andorrà ha destinat una inversió global de 2,8 milions d’euros, a través de la Fundació Crèdit Andorrà i del banc mateix, a iniciatives adreçades a la societat, a promoure el progrés econòmic i social, el coneixement, el benestar, la cultura i el medi ambient. 

Al tancament de l’exercici, formen part del Grup 840 professionals, dels quals 475 treballen a Andorra (56,5%).

 

Qualificacions i reconeixements 

El model de gestió del banc ha estat reconegut un any més per Fitch Ratings, que en la darrera avaluació de 2017 va mantenir a Crèdit Andorrà el ràting a llarg termini BBB, amb perspectiva estable, i el ràting a curt termini F3. Segons Fitch, aquesta qualificació reflecteix un model bancari equilibrat entre el desenvolupament del negoci a Andorra i l’expansió internacional a través de la banca privada i la gestió d’actius. En l’avaluació, l’agència va posar de manifest la capacitat del banc de generar beneficis de manera recurrent tot i la complexitat de l’entorn i l’impacte de la nova regulació, com també l’adequada capitalització. 

La bona evolució del banc el 2017 ha quedat reflectida amb els guardons que el situen com a Banc de l’Any d’Andorra 2017 segons The Banker del grup Financial Times. També ha rebut el premi a la Millor Banca Privada d’Andorra 2017 que atorguen de manera conjunta les publicacions The Banker i PWM. L’entitat també ha estat reconeguda amb els premis Millor Banca Privada d’Andorra i Millor Banc en RSC a Andorra el 2017, que entrega Global Banking & Finance Review. 

Per la seva banda, Merkaat, el primer assessor en inversions digital d’Andorra, desenvolupat per Crèdit Andorrà, ha merescut el reconeixement a la innovació bancària per part de l’Associació Efma, que n’ha destacat la singularitat, el nivell de servei i el seu factor diferencial. Merkaat també ha estat reconegut amb el Premi a la Innovació de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA).


Resultats
Lideratge