Crèdit Andorrà atorga el 68% de l'import total de crèdits tous concedits en el primer programa d'avals del Govern - Creand
Vés al contingut

Crèdit Andorrà atorga el 68% de l'import total de crèdits tous concedits en el primer programa d'avals del Govern

El Banc ha formalitzat 880 operacions per un import de 88 milions d’euros

Aquests crèdits formen part del primer programa extraordinari d’avals del Govern d’Andorra per a empreses i negocis per fer front a la crisi sobrevinguda arran de la situació d’emergència sanitària causada per la Covid-19

Crèdit Andorrà ha liderat la constitució de pòlisses de crèdit aprovades pel Govern d’Andorra dins del programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per fer front a la situació d’emergència sanitària causada per la Covid-19. El Banc ha atorgat el 68% de l’import total dels coneguts com a crèdits tous. L’entitat ha formalitzat 880 operacions (el 50% del total) per un import de 88 milions d’euros.

Aquests crèdits tous formen part del primer paquet de línies extraordinàries de finançament impulsat pel Govern d’Andorra, dotat amb 130 milions d’euros. L’Executiu s’ha fet càrrec dels interessos meritats per les facilitats creditícies aprovades, a un tipus fix del 0,25% anual per als préstecs per fer front a les despeses de funcionament i a un tipus fix del 0,10% per als crèdits per pagar les obligacions financeres.

El Govern d’Andorra ha aprovat ja el segon paquet, amb una dotació pressupostària de 100 milions d’euros que, en aquest cas, servirà per formalitzar tres línies de finançament. Es manté la destinada a pagar les obligacions financeres, i se n’afegeixen dues: una per dotar de liquiditat les empreses i negocis per fer front al pagament de la part patronal corresponent a l’aplicació de les suspensions temporals de contractes de treball i reduccions de jornada laboral, i l’altra per finançar treballs d’adequació d’establiments per a l’atenció al públic, per adaptar-se als requisits derivats de la situació d’emergència sanitària. En aquest cas, el Govern també es farà càrrec dels tipus d’interès aplicats per les entitats financeres.

La participació de Crèdit Andorrà en aquestes línies extraordinàries de finançament del Govern posa de manifest el compromís del Banc amb el país i la societat, i la voluntat permanent de donar suport al teixit empresarial, peça clau per a la recuperació econòmica.

Banca compromesa
Finançament