Crèdit Andorrà actualitza l’estructura de recursos propis mitjançant l’emissió de nous instruments financers subordinats - Creand
Vés al contingut

Crèdit Andorrà actualitza l’estructura de recursos propis mitjançant l’emissió de nous instruments financers subordinats

Els nous instruments financers subordinats, alineats amb Basilea III i dirigits a clients institucionals internacionals, substituiran els actualment existents


Crèdit Andorrà actualitza l’estructura dels seus recursos propis mitjançant l’emissió de nous instruments financers subordinats que substituiran els actualment existents. L’oferta ha estat dirigida a clients institucionals internacionals, que sota la normativa MIFID II són clients professionals i contraparts elegibles (bancs, asseguradores, fons d’inversió, fons de pensions, etc.). Aquests instruments financers subordinats, recolzats per la regulació bancària de Basilea III, permeten al banc millorar la diversificació de les fonts de finançament. 

En concret es tracta d’una emissió de bons subordinats Tier 2 per un import de 50 milions a 10 anys de venciment, amb una clàusula d’amortització anticipada a càrrec de l’emissor al cap de 5 anys (el que es coneix com a call) i després cada any. 

Crèdit Andorrà ha dissenyat aquests instruments segons la normativa europea de Basilea III, concretament la directiva CRD IV. Andorra va aprovar la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió, que transposa aquesta directiva. 

Amb aquesta emissió inaugural, Crèdit Andorrà és la primera entitat d’Andorra a emetre aquest tipus de producte al mercat majorista i a escala internacional sota els paràmetres MIFID II i se suma a la tendència de molts bancs d’altres places financeres reconegudes. En aquest cas, ha comptat amb Société Générale com a banc col·locador. Els títols estan llistats i cotitzen a la borsa de Dublín. 

La ràtio de solvència CET 1 (phase-in) del banc a tancament del 2018 és del 15,42%, per sobre de la mitjana dels bancs europeus.