Saber interpretar les dades que generem crea valor - Creand
Vés al contingut

Saber interpretar les dades que generem crea valor

Parlem de digitalització, innovació i intel·ligència artificial, però sabem que el primer que hem de fer és prendre consciència de la datificació i la data literacy?

La datificació és el procés de generar dades. Cada dia, en la vida personal i en la professional, estem generant dades constantment. Amb els mòbils, quan ens movem o quan accedim a les apps; amb els rellotges, quan generem dades de salut o mirem els passos que fem i les hores que dormim, etc. Els electrodomèstics, altaveus, televisors, termòstats, neveres, rentadores i altres aparells amb sensors també generen dades. Quan naveguem per internet i quan interactuem amb les xarxes socials, generem dades i ho fem en temps real.

Això pot tenir una part negativa (facilitem l’accés a la nostra intimitat), però hem d’utilitzar la datificació al nostre favor. Per a les empreses, la datificació i una bona orientació a les dades serà la clau per diferenciar-se en el mercat global.

Gràcies a la tecnologia, disposem d’unes xarxes terrestres i aèries que transmeten aquestes dades a unes velocitats que abans eren impensables i que ens permeten que hi puguem accedir en temps real. No hem d’oblidar que el cost baix de l’emmagatzematge fa que tinguem la possibilitat de desar les dades en diferents núvols i que, segons la quantitat de dades que vulguem enregistrar, el cost és gratuït.

Les dades són les responsables d’accelerar la digitalització d’una empresa i de fer innovació, i sense elles no té sentit parlar d’intel·ligència artificial.

Quan diem digitalitzar les empreses, volem dir optimitzar processos i automatitzar-los. Innovar és crear productes i serveis nous per ser diferenciadors. La utilització de la intel·ligència artificial a les empreses ens permet detectar patrons de comportament dels nostres clients per oferir productes personalitzats, entendre què hem de fer per obtenir els resultats pressupostats en un futur i poder predir què passarà si fem una acció específica. En definitiva, digitalitzar, innovar i utilitzar la intel·ligència artificial en permetrà detectar noves oportunitats de negoci.

Quan prenem consciència de la datificació, el segon pas que hem de fer és plantejar-nos si sabem treballar les dades i per aquest motiu introduïm el segon concepte, que és la data literacy.

La data literacy, que es tradueix com “alfabetització de les dades”, és el procés de llegir les dades, treballar-les i saber-les comunicar. Podem dir que és com parlar un idioma: si l’aprenem i l’utilitzem serà una habilitat professional més, que ens ajudarà en la vida personal i professional. La data literacy implica desenvolupar una alta capacitat analítica.

Si entrem en més detalls, el primer pas de la data literacy és la capacitat de llegir les dades. Quan veiem una representació, ja sigui en una taula o un gràfic, ens hem de fer tres preguntes: La dada que tinc és representativa? Les dades compleixen amb el criteri d’una bona representació? I finalment, la interpretació de les dades està distorsionada? Quan nosaltres llegim un gràfic, hem de saber que qui l’ha fet té una intenció, que vol transmetre un missatge. Dues representacions diferents de les mateixes dades ens poden fer percebre realitats diferents. Ho podem veure amb un exemple:

Quin gràfic creieu que presentarà un departament de relacions humanes als accionistes si vol augmentar el sou als treballadors?

En segon lloc, hem de treballar les dades: crearem una hipòtesi, buscarem i capturarem les dades; és molt important guardar-les aplicant principis de seguretat, netejar-les i refinar-les, analitzar-les i saber que caduquen i que les hem d’actualitzar.

Finalment, el tercer pas de la data literacy és aprendre a comunicar les dades. Ens hem de preguntar: Quin missatge volem transmetre? A qui? En quin suport ho farem? I finalment, quin tipus de reacció volem aconseguir?

Quan les persones que treballen en una organització tenen integrada la datificació i la data literacy en el seu workflow, podem dir que l’empresa és data driven? La resposta és que per aquí es comença. Però això dona per a un altre article.

La conclusió és que és positiu que prenguem consciència que tots estem immersos en la datificació. Aplicar la data literacy és una habilitat analítica que ens donarà un avantatge personal i professional en el nostre lloc de treball, que ens permetrà diferenciar-nos. De nosaltres depèn treure’n profit. Comencem?

Article publicat al Diari d’Andorra el 21.09.23

CreandExperts
CreandValor