La importància del dividend a les nostres inversions - Creand
Vés al contingut

La importància del dividend a les nostres inversions

En aquest nou article, seguint amb el cicle d’articles sobre formació financera, mirarem d’explicar què són els dividends i per què poden ser importants a l’hora d’obtenir uns rendiments atractius de les nostres inversions. Comencem per explicar el concepte: com que la inversió en accions no té cap venciment, les empreses reparteixen una part dels beneficis anuals entre els seus accionistes per mantenir la seva fidelitat. Aquesta part són els dividends. D’aquesta manera, independentment de la possible pujada o no del preu de les accions, podem obtenir una retribució periòdica de les nostres inversions. Tot i que no està garantit, cada empresa determina quina serà la seva política de dividends, per donar unes pautes clares d’actuació als seus accionistes.

Això no obstant, actualment el cobrament de dividends no lidera el rànquing de preferències dels inversors, ja que els conservadors, per fi, tenen l’opció de fer dipòsits o comprar lletres del tresor, mentre que els més agressius estan enlluernats per les pujades del sector tecnològic i els criptoactius (encapçalades per les pujades de Nvidia i del Bitcoin, superiors al 70% des que ha començat el 2024). Però sempre hem de tenir present que la inversió és una carrera de llarga distància i plena d’obstacles, no tan sols econòmics i geopolítics, sinó també vinculats al comportament humà.

I precisament aquest comportament tan nostre d’actuar com un ramat ens pot fer passar per alt les bondats que a mitjà termini pot tenir la inversió en empreses «avorrides», però que mantenen una interessant retribució a l’accionista via el repartiment de dividends. Com a exemple d’aquest punt, només hem de mirar el comportament de l’Ibex 35 des de la crisi financera del 2008. Si calculem la revalorització de l’índex, veurem que encara no ha recuperat els nivells de finals del 2007; de fet, encara està un 30% per sota. Però si hi afegim els dividends pagats durant el període, la foto canvia de manera espectacular i les pèrdues de més del 30% es transformen en un benefici de més del 45%.

Però, com sempre, no ens podem deixar portar per les primeres impressions i, a l’hora d’invertir en empreses de dividends, cal fer una anàlisi acurada. És a dir, no ens hem de deixar enganyar per una elevada rendibilitat per dividends d’algunes empreses, perquè això és una foto estàtica. El que hem d’analitzar és la seva consistència, és a dir, comprovar si els dividends s’han incrementat o no en els darrers anys, com es van comportar durant la pandèmia i, en definitiva, quina és la política de retribució a l’accionista que segueix cada companyia. Sense voler ser massa tècnic, una variable molt important que cal controlar és el pay-out, la ràtio que ens indica quin percentatge dels dividends es distribueix als accionistes com a dividend. Si els nivells d’aquesta ràtio són elevats (diguem superiors al 80%) haurem de ser conscients que, en cas de descensos de beneficis, el dividend pot veure’s retallat, mentre que amb ràtios més equilibrades (40%-60%) l’empresa podrà mantenir més estable el dividend pagat fins i tot en moments de moderació dels seus beneficis.

En definitiva, quan plantegem les nostres inversions no ens oblidem de diversificar-les, i potser donar un espai a actius amb una rendibilitat per dividend atractiva i consistent. Perquè com ja ens indicava Isop a l’antiga Grècia amb la faula de la formiga i la cigala, l’hivern, tot i el canvi climàtic, sempre arriba i cal estar preparat per passar-lo i no morir en l’intent.

Article publicat al Diari d’Andorra 10.04.2024

CreandExperts
CreandValor
Escrit per
Autor post
Ignacio Fonseca Chácharo
Director de Gestió d’Actius de Creand Crèdit Andorrà