Eines robotitzades per a les nostres inversions - Creand
Vés al contingut

Eines robotitzades per a les nostres inversions

Últimament s’està debatent molt sobre com podem fer que la tecnologia digital, que no para d’evolucionar de manera exponencial, ens ajudi en moltes tasques, processos i preses de decisions a l’hora de gestionar les nostres inversions. En aquest article comentarem l’impacte que l’aplicació d’aquesta tecnologia mitjançant eines robotitzades té en la gestió patrimonial.

Quan parlem d’eines robotitzades ens referim a qualsevol programa d’anàlisi dels mercats i dels diferents actius, i també a qualsevol aplicació financera que digitalitzi i faci més senzill tot el procés d’inversió als clients. Els humans, per la nostra naturalesa, actuem sovint de manera instintiva i impulsiva, i a vegades ens deixem influenciar per fets poc consistents. Això provoca que tinguem biaixos d’inversió com ara tenir en compte l’opinió de gent amb pocs coneixements financers, considerar rellevant només la informació que verifica el que nosaltres ja pensem d’entrada, o tenir un excés de confiança en nosaltres mateixos i en el control que podem tenir sobre el que passarà en els mercats, entre d’altres.

Per aquestes raons, és important que utilitzem les eines robotitzades per a tots aquells processos en els quals ens guiem més per sensacions, per poder-los resoldre amb objectivitat. En primer lloc, ens poden ajudar molt en l’anàlisi de les diferents variables macroeconòmiques per donar un diagnòstic acurat i numèric de la situació en els mercats. També ens poden servir en la selecció dels diferents actius i les diferents geografies i sectors on invertir i per establir les correlacions que existeixen entre tots ells. Alhora, ens poden ser molt útils per analitzar el comportament dels mercats i els actius en el passat i, sobre aquesta base, poder extreure models del que pot passar en el futur, tot i que mai seran models completament exactes. Tot això, aquestes eines ens ho permeten fer, ja que tracten un volum de dades que nosaltres mai podríem tractar pel nostre compte, i al mateix temps ens donen la possibilitat de comparar les dades d’una manera coherent en diferents períodes. No obstant això, les eines robotitzades no estan preparades per invertir directament considerant només les seves conclusions. De moment, la intel·ligència artificial es troba en l’etapa de la memòria limitada, en la qual la tecnologia pot resoldre tots els actes pels quals ha sigut programada i té memòria per recordar tots els processos que ha fet i millorar-los per ser més eficient, però no té la capacitat de reacció d’una ment humana. Per tant, les eines robotitzades són una gran ajuda per invertir i s’han d’aprofitar per influir en les nostres decisions, però no per substituir-les.

Al mateix temps, la tecnologia ens ha permès digitalitzar la interacció entre els gestors d’inversions i els clients, de manera que qualsevol procés pugui desenvolupar-se sense la necessitat que els clients vinguin a l’oficina. Per fer-ho, s’han creat plataformes digitals on s’inclou el seguiment de les carteres d’inversió amb accés a totes les dades dels actius que les formen i amb la possibilitat de fer reunions amb els gestors. Alhora, mitjançant les signatures digitals també s’hi poden acceptar propostes d’inversió, enviar ordres d’actius per executar als mercats i fins i tot obrir digitalment comptes d’inversió.

Tenint en compte tot aquest entorn, a Creand Crèdit Andorrà ja fa més de cinc anys que vam inaugurar el servei d’inversions Merkaat. Aquest servei ofereix assessorament o gestió patrimonial personalitzada per a cada client. Es basa en l’ajuda de les eines robotitzades que hem comentat anteriorment per oferir una gestió d’inversions de valor afegit conjuntament amb una plataforma digital i aplicacions natives per a iOS i Android, que permeten una interacció digital amb els clients sense que hagin de renunciar al contacte personal amb els gestors. La prova que els clients estan satisfets amb la combinació de l’aplicació de l’eina robotitzada i l’assessorament i la gestió personalitzats és que més del 90% dels que han provat Merkaat estan fidelitzats. Si t’has quedat amb ganes de saber-ne més: www.merkaat.ad.

Article publicat al Diari d’Andorra (14.06.23)

Merkaat