Ambient de treball saludable: un pas més en el benestar a l’empresa - Creand
Vés al contingut

Ambient de treball saludable: un pas més en el benestar a l’empresa

Sabies que l’ambient de treball té un estat de salut? L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix un ambient de treball saludable com «aquell en què els treballadors i els directius col·laboren en l’aplicació d’un procés de millora contínua per protegir i promoure la salut, la seguretat i el benestar de tots els treballadors», i aquesta definició es fonamenta en quatre pilars: l’entorn físic, que fa referència a la seguretat en el treball; la participació en la societat a través d’accions que hi tinguin un impacte positiu; l’entorn psicosocial, amb polítiques de conciliació i benestar laboral, i els recursos de salut personal en el lloc de treball, creant hàbits saludables i promoció de la salut. Ens centrarem en els dos darrers per la seva influència directa en les persones.

Aquest bon estat saludable de l’ambient repercuteix favorablement en l’organització. Si una persona es troba bé amb ella mateixa des del punt de vista físic i mental, també tindrà un rendiment laboral més lineal i òptim. Per un altre costat, també milloren l’ambient, ja que aquestes polítiques influeixen en el benestar emocional de les persones i això propicia uns entorns de treball amb equips més comunicatius, col·laboradors i cohesionats. A més, incrementen la motivació i el compromís amb l’entitat, ja que ajuden a augmentar el sentiment de pertinença, cosa que reforça la fidelització i l’atracció de talent. I, finalment, es millora la imatge de l’empresa, que es mostra com una entitat compromesa amb el medi ambient i els seus col·laboradors i, en definitiva, compromesa amb la societat.

Actualment, existeixen empreses amb polítiques de benestar laboral molt desenvolupades i consolidades. Les accions que es vulguin dur a terme han de ser proporcionals a la mida de l’empresa i al sector al qual dediquen la seva activitat. Per ajudar a desenvolupar i millorar un entorn laboral, es pot posar l’èmfasi en la realització de petites accions que permetin incrementar el benestar laboral en el si de l’empresa. Així, a tall d’exemple, es pot implementar un programa dividit en quatre blocs: la nutrició, reforçant i fomentant hàbits alimentaris saludables mitjançant xerrades o tallers o bé acordant menús saludables diaris amb una empresa de càtering; la higiene postural, amb pauses curtes diàries d’estiraments i que alhora permetin la relaxació mental; l’activitat física, promovent els beneficis de tenir un estil de vida actiu mitjançant sortides col·lectives a la muntanya amb recorreguts assequibles per a tothom o bé organitzant esdeveniments esportius en els quals els empleats puguin participar activament, i, finalment, el benestar emocional, amb polítiques que permetin conciliar la vida personal i laboral, amb accions com ara la flexibilitat horària, el teletreball o la jornada reduïda.

Però més enllà de la definició esmentada, una empresa saludable ha de ser aquella que procura i vigila que les persones que la integren se sentin cuidades i s’identifiquin amb els valors i la cultura que la defineixen, posant l’accent en les seves necessitats laborals i personals. Per tot això, el primer que ha de fer l’empresa per ser saludable és conèixer els diferents col·lectius que la integren i les necessitats que tenen, i que ells mateixos participin en la definició de propostes que puguin ajudar a millorar el seu dia a dia laboral. En definitiva, escoltar i posar les persones al centre de la seva activitat.

Article publicat al Diari d’Andorra 15.02.24

CreandExperts
CreandValor
Escrit per
Autor post
Robert Buil
RH Gestor d’Àrees