Deu qualitats necessàries en un banquer privat - Creand
Vés al contingut

Deu qualitats necessàries en un banquer privat

Coneixements financers combinats amb habilitats estratègiques i socials, aprenentatge continu, innovació i capacitat d’adaptació a l’entorn són algunes de les principals qualitats que marquen la diferència a l’hora d’oferir el millor servei en banca privada.

Creand Wealth Management, entitat especialitzada en banca privada i gestió de patrimonis a Espanya, ha elaborat un decàleg amb les principals habilitats que busquen les entitats a l’hora de seleccionar els banquers privats.

  1. Un enfocament holístic

Conèixer el context en què es treballa és fonamental per oferir serveis de qualitat. Els professionals de banca privada amb una visió global, holística, tenen més capacitat d’aplicar estratègies adequades al client i a l’entorn. No sols han de conèixer l’esfera financera del client, sinó que han d’anar més enllà i conèixer el seu entorn familiar, social i laboral, per oferir-li una proposta al més adaptada possible a les seves circumstàncies.

El paper del banquer privat no es limita al d’un assessor d’inversions que coneix els fons i altres vehicles d’inversió. Durà a terme molt millor el seu propòsit en la mesura que estigui al cas de les últimes novetats empresarials i culturals i que conegui les tendències, els negocis i l’activitat social de l’entorn on treballa.

  • Proximitat, empatia i capacitat d’establir relacions de confiança

Una de les eines més eficaces d’un bon banquer és la seva capacitat per generar confiança en el client.

Els bons dots de comunicació, la proximitat i l’empatia, la capacitat de personalitzar el servei adaptant-se a cada client, l’accessibilitat i la disponibilitat són atributs que ajuden a aprofundir en la confiança del client. Aquesta confiança és fonamental per aconseguir la fidelització i per construir relacions duradores.

  • Capacitat de visió a llarg termini

La visió a llarg termini ajuda a oferir una planificació més prolongada en el temps, i permet definir millor els objectius del client en les diferents etapes del cicle vital. En escenaris volàtils, canviants i en què la incertesa és protagonista, les carteres d’inversió han d’estar molt ben diversificades i orientades al llarg termini. És un element clau a l’hora d’aportar valor afegit.

  • Abraçar la transformació digital

La transformació digital ha canviat el tipus de serveis i la manera de proporcionar-los. El banquer necessita manejar amb desimboltura totes les eines que ajudin a optimitzar els serveis que ofereix al seu client. L’aplicació d’avenços tecnològics com l’automatització dels processos, la banca digital o l’aplicació d’algoritmes d’anàlisis de dades han permès assolir un nou nivell d’innovació i eficiència, que escurça processos i ofereix un servei més eficient al client.

  • Amplis coneixements ASG

El sector financer està fent un esforç aquests últims anys per fomentar la sostenibilitat en tots els seus àmbits d’actuació, des dels processos interns fins a la manera d’orientar els seus productes i les seves estratègies d’inversió, en línia amb la nova regulació del sector.

Es tracta de tenir una visió àmplia de tot el que implica la inversió ASG i saber-ho transmetre al client, en un entorn en què cada dia s’actualitzen normatives i apareixen nous productes lligats a aquest tipus d’inversions.

  • Creativitat i innovació

La capacitat de generar noves idees de negoci en un entorn competitiu com l’actual adquireix una rellevància especial. La innovació es pot aplicar no tan sols en l’àmbit tecnològic, sinó també a l’hora d’oferir nous productes que distingeixin una entitat per sobre de les altres, o en la manera d’oferir serveis especialitzats.

  • Competències regulatòries i normatives

Tenir un coneixement profund de la regulació i la normativa financera és imprescindible a l’hora d’oferir un servei de banca privada. És fonamental tenir un coneixement complet del marc regulatori que afecta aquest perfil de client, per tal d’optimitzar tot el procés de planificació financera i fiscal, tenint en compte que està en constant evolució i exposat a canvis recurrents a escala autonòmica, nacional i europea.

  • Enfocament cap a una màxima especialització

Cada client de banca privada és diferent, per la qual cosa cal un servei completament personalitzat i adaptat a les seves circumstàncies personals, al seu perfil de risc, a l’horitzó temporal i als seus objectius financers.

Oferir-li un servei integral que inclogui assessorament, planificació patrimonial i fiscal, control de riscos, relleu generacional… marca la diferència i aporta un valor afegit que generalment és molt valorat. El servei més eficient el proporcionarà un professional que formi part d’un equip integrat per experts que puguin oferir solucions en cada àmbit, d’una manera ràpida i coordinada.

  • La psicologia en les decisions d’inversió

La Behavioral Finance (psicologia del comportament financer) és un corrent que està adquirint molta importància en el sector en els últims anys. Estudia com afecta la psicologia a la presa de decisions financeres per conèixer millor les motivacions, les pors i els dubtes dels inversors. És fonamental conèixer bé aquests sentiments per empatitzar amb la seva manera de pensar i construir amb ells la millor estratègia d’inversió en cada moment.

  1. Adquirir competències interculturals

En un món cada cop més global, entendre diferents societats i cultures i dominar diversos idiomes amplia la possibilitat d’acostar-se més fàcilment a nous segments de clients. Les entitats de banca privada amb un enfocament global i presència internacional poden desenvolupar sinergies entre diferents mercats que enriqueixen l’oferta final al client.

Creand Wealth Management és la marca comercial de Banco Alcalá, S. A.

Escrit per
Autor post
Creand Wealth Management