Private Equity, l’opció per diversificar la cartera - Creand
Vés al contingut

Private Equity, l’opció per diversificar la cartera

A l’hora d’invertir, segurament qualsevol de vostès pensa en la diversificació com un dels principals punts que cal tenir en compte per limitar el risc de la cartera. Si fa poc, en aquest mateix espai, vaig parlar del Venture Capital, aquest cop parlaré del Private Equity. Molt sintèticament, els fons de Private Equity són aquells fons que inverteixen en companyies de capital privat (no cotitzades) en diferents estratègies, però sempre amb l’objectiu de generar valor a la companyia i, per tant, poder vendre la participació del capital a un preu superior al de compra.

Igual que els fons de Venture Capital, són fons il·líquids en què s’acostuma a invertir a un horitzó temporal de deu anys; normalment, els cinc primers anys es dediquen a invertir el capital dels partícips del fons a les empreses privades que formaran la cartera, i els altres cinc anys es destinaran a gestionar les desinversions d’aquestes empreses participades. Per tant, en general no podrem disposar ni totalment ni parcialment del capital invertit fins que passin els anys establerts fins al venciment i el fons ens reemborsi la inversió que hi hem fet. Tot i així, cal tenir en compte que a mesura que els fons de Private Equity van generant plusvàlues gràcies a la venda de les participacions en empreses invertides, paral·lelament van distribuint capital als partícips del fons i, per tant, generen una certa liquiditat. Al mateix temps, la inversió en aquests fons no acostuma a ser del 100% a l’inici, sinó que l’inversor compromet el capital que vol invertir i, a mesura que el fons va invertint i formant la cartera de participades, va fent demandes de capital (capital calls). D’aquesta manera, els fons poden invertir els diners aportats pels partícips de manera àgil i, per consegüent, ser més eficients i generar una millor TIR per a l’inversor.

Com qualsevol inversió, s’ha de valorar, entre d’altres, el risc de mercat al qual ens exposem invertint. Per això, sigui quin sigui el risc de la inversió, la manera més segura d’invertir-hi és mitjançant una cartera diversificada (geogràficament, sectorialment, etc.) que ens permeti reduir exponencialment el risc inicial. En el cas del Private Equity, els fons de fons ofereixen aquesta possibilitat i és una via perquè els inversors es familiaritzin amb aquesta tipologia de fons.

Reprenent la diversificació que comentàvem a l’inici, hem de tenir en compte que aquests fons aporten descorrelació respecte als actius financers tradicionals (mercats de renda variable, fixa, etc.), per això creiem fermament que és un actiu amb molt encaix i potencial en moltes carteres. Per posar-ho en perspectiva, a escala europea, l’augment del volum a les carteres d’inversió ha sigut tan gran que la regulació cada cop fa passos més importants per democratitzar aquest actiu i a poc a poc allunyar-se de, probablement, el principal hàndicap per invertir-hi: l’import del tiquet mínim (generalment els 100.000 euros). En aquest sentit, en països com Espanya, sota diversos paràmetres, inclús es pot arribar a invertir en tiquets de 1.000 euros. Actualment, per a vehicles d’aquesta tipologia emesos mitjançant vehicle andorrà, aquest tiquet mínim s’estableix en 50.000 euros.

A Creand Crèdit Andorrà estem a punt de llançar el segon programa de fons de fons de Private Equity. Amb una estructura eficient de fons de fons, es pot oferir la possibilitat d’invertir en una cartera molt diversificada de gestores especialitzades en sectors de mercat alineats amb les tendències macro, en grans fons globals i, també, en fons de Venture Capital, amb rendiments històrics igual o per sobre de la mitjana de mercat.

Article publicat al Diari d’Andorra 13.09.23

CreandExperts
CreandValor
Escrit per
Autor post
Guillem Escabrós
Gestor de Nous Productes de Creand Crèdit Andorrà