Integritat i ètica - Creand
Vés al contingut
icon-noun-meeting-1103990
Codi Deontològic
de l’Associació de Bancs Andorrans

Estableix els estàndards d’honestedat, integritat, professionalitat i
confidencialitat que les entitats bancàries andorranes han de complir
en les seves relacions amb clients, tercers, supervisors i reguladors.

icon-noun-quality-2809769 1
Codi ètic i de conducta

Té la finalitat d’establir i fer respectar els principis ètics que han de
governar els negocis i les activitats que duu a terme el Grup. El Codi
ètic i de conducta és aplicable a Crèdit Andorrà, SA i a les entitats
participades, sigui quin sigui el país on operin.

icon-noun-compass-4459971 1
Codi de conducta en els mercats
de valors

Regula els requisits de transparència i protecció dels interessos
dels inversors i recull els principis relatius als mercats
d’instruments financers i els estàndards mínims internacionals de
millors pràctiques bancàries.

icon-Social_responsability
Pacte Mundial

Com a membre signatari del Pacte Mundial, el Grup es compromet
a respectar els 10 principis que n’emanen, emmarcats en els àmbits
dels drets humans, les normes laborals, el medi ambient i la lluita
contra la corrupció.