Comissions del Consell - Creand
Vés al contingut

El sistema de govern corporatiu de Crèdit Andorrà es recolza sobre les comissions, que assisteixen el Consell en diferents matèries, entre les quals hi ha la presa de decisions estratègiques.

 

La incorporació el 2018 de consellers independents com a responsables d’aquestes comissions dona resposta a criteris de professionalitat, idoneïtat i experiència, i afavoreix l’exercici adequat de les funcions de gestió, supervisió i control que els són assignades.

D’aquesta manera queden garantides l’objectivitat i la independència de criteri en els òrgans de govern decisoris del Banc, seguint les recomanacions i les millors pràctiques internacionals en la matèria.

icon-noun-meeting-1103990
Comissió d’Auditoria i Riscos

Estableix i supervisa el marc de control intern de Creand perquè sigui adequat i efectiu, perquè inclogui l’establiment de funcions de risc, de compliment i d’auditoria interna competents, robustes i independents, i perquè asseguri un entorn adequat per a l’elaboració de la informació comptable i financera.

icon-noun-online-document-4455955
Comissió de Nomenaments i Retribucions

Assumeix la funció d’establir i supervisar la política de nomenaments i els plans de successió de persones amb funcions clau dins de l’entitat. Igualment estableix i supervisa el marc de retribució a llarg termini dels principals directius i membres del Consell d’Administració.

icon-noun-bag-3399300
Comissió Preparatòria

Prepara l’ordre del dia i les matèries per tractar en les reunions del Consell d’Administració. Efectua una primera revisió detallada de documents, projectes i processos corporatius, sense exercir competències decisòries.

  • President: Antoni Pintat Mas
  • Vicepresident: Jaume Casal Mor
  • Secretari i vocal: Xavier Cornella Castel
Bank of the Year_2022
Global Private Banking_2022
Best Digital Bank_2023
Best CSR Bank_2023